Đang Thực Hiện

Econometric analysis

Various econometric analysis of financial time series.

Kỹ năng: Toán học, Matlab and Mathematica, SAS, Statistics

Xem thêm: time series, econometric, financial time series

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1622746

Đã trao cho:

malkabqlami6ka

Hired by the Employer

$60 USD trong 10 ngày
(21 Đánh Giá)
5.2