Đã Hủy

Edit my product page on Website - Repost

change the design for the product page on our website. Program it to show the 5 different pictures of the item. Change the layout etc..

Kỹ năng: CSS, PHP

Xem thêm: website product page design, website program, edit product, edit website, design website program, design product page, page layout website, repost pictures website, page product website, website product page, product pictures website, product page layout, change website layout, change layout website, product page, edit change pictures, single page product website, change layout oscommerce product

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Boualem, Algeria

Mã Dự Án: #4552485

1 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

imehdee

Hired by the Employer

$125 USD trong 15 ngày
(13 Đánh Giá)
6.1