Đã Hủy

Edit Website text/headers etc

Edit the current site mentioned in the document according to my design & text. Will send all required images, screenshots etc upon approval

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: upon approval, edit current design, send text, design edit website, etc, images design edit, text edit design, website design headers, images text, headers design, website headers images, design headers, edit text website, animated headers text website, send text website, edit text images headers, headers text, upload images text website, edit current website text, website text, headers, website edit text

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Townsville, Australia

Mã Dự Án: #1665582

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

exactprecisions

Hired by the Employer

$50 AUD trong 2 ngày
(78 Đánh Giá)
6.4