Đang Thực Hiện

Business writing and editing

3 freelancer đang chào giá trung bình $20/giờ cho công việc này

aullasharda

Hello, I would like to explore the possibilities. Sincerely Sharda Aulla

$15 USD / giờ
(10 Nhận xét)
2.8
sina21

I want to take the opportunity

$22 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
bushrasiddique

i am having enough experience in writing through out my study period....

$22 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0