Đã hoàn thành

content needed for existing website

Được trao cho:

jodynoel613

Hi Pinklipstick! Please see my PM for details and several writing samples of published web content. Thank you, Jody.

$110 USD trong 7 ngày
(4 Đánh Giá)
3.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $105 cho công việc này

enovtec

Hi, Please see PM :)

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0