Đang Thực Hiện

Ebook copy, paste and format

I am doing a cookbook. I have a list of all the recipes, I need you to go to my website, copy and paste it in the right order, format it and proofread it thoroughly.

Kỹ năng: Biên tập

Xem thêm: need proofread website, website copy, proofread copy, proofread format, copy right, website copy editing, recipes cookbook, copy paste list website, list format, editing ebook, order list format, ebook proofread format, ebook need website, paste proofread, proofread cookbook, format editing, copy ebook, proofread ebook, ebook proofread, copy list, copy list website, people copy ebook clickbank, paste copy form, javascript paste copy firefox, copy paste list

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Pie Creek, Australia

Mã Dự Án: #1717189

Đã trao cho:

Nidagold

Hello....Ready to start....Let's check my PM....Thanks....(((((((Nidagold))))))))

$50 AUD trong 1 ngày
(22 Đánh Giá)
4.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

xazoo

Consider it done, Thanks

$30 AUD trong 2 ngày
(8 Đánh Giá)
2.7
Webxpert4u

I can do it. Thanks

$100 AUD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
perfectweb2008

Please check my PM

$50 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0