Đã hoàn thành

edit 5 documents to make them look pretty

Hi,

We need someone ASAP to do an URGENT job.

Some rules

We only leave REAL feedback, so if you want 10/10 do a 10/10 job

DO NOT bid for this job without 80% completion and 10/10 feedback with a minimum of 10 feedbacks.

We need 5 documents edited in a very specific way.

1 document - 250 lines

1 document - 1060 lines double spaced

1 document - 336 lines

1 document - 470 lines

1 document - 228 lines

Sample text with ORIGINAL and RESULT attached

Looking to pay no more than $30

Kĩ năng: Biên tập

Xem nhiều hơn: job edit, edit job, edit feedback, document look pretty, pretty, need someone to do editing, edit text, edit so, double spaced, spaced, look edited, double real, result double, edit bid, real double, double spaced pages pages, edit minimum, proof readers job read documents edit documents, make txt edit app vb, make business card double sided illustrator, make attached, edit document, double spaced handwritten, double lines text, vba removing double spaced lines text file

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét ) Chatham, Japan

ID dự án: #1078306

Được trao cho:

Kamalkishover

Pls Check PM

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

aroel

let's get it done

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.4