Đang Thực Hiện

edit 5 documents to make them look pretty

Hi,

We need someone ASAP to do an URGENT job.

Some rules

We only leave REAL feedback, so if you want 10/10 do a 10/10 job

DO NOT bid for this job without 80% completion and 10/10 feedback with a minimum of 10 feedbacks.

We need 5 documents edited in a very specific way.

1 document - 250 lines

1 document - 1060 lines double spaced

1 document - 336 lines

1 document - 470 lines

1 document - 228 lines

Sample text with ORIGINAL and RESULT attached

Looking to pay no more than $30

Kỹ năng: Biên tập

Xem thêm: job edit, edit job, edit feedback, pretty, need someone editing, edit text, edit so, double spaced, spaced, look edited, double real, result double, edit bid, real double, edit minimum, make txt edit app, make attached, double spaced handwritten, double lines text, double lines, asap editing

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét ) Chatham, Japan

Mã Dự Án: #1078306

Đã trao cho:

Kamalkishover

Pls Check PM

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

aroel

let's get it done

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4