Đã hoàn thành

Introduction

Đã trao cho:

zainish7

As discussed-Delivery in less than 24 hours

$300 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
4.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $350 cho công việc này

emilycr2

I hold an MA in Literary & Cultural Studies from Carnegie Mellon University. I am currently an Adjunct Professor of English at Robert Morris University. During my tenure at Carnegie Mellon, I served as an editorial Thêm

$400 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
2.2