Find Jobs
Hire Freelancers

I would like to create a short film and would need a cinematographer for the production of the film. The film is approximately 15-20 minutes long. I would like a cinematographer who I can work with in showcasing my vision through cinematography.

$30-250 USD

Đã đóng
Đã đăng vào 3 tháng trước

$30-250 USD

Thanh toán khi bàn giao
I am looking for a skilled cinematographer to collaborate with me on the production of a short film. The film will be approximately 15-20 minutes long and will be shot in a narrative style. Skills and Experience: - Experience in shooting films in a narrative style - Proficiency in utilizing specialized lighting equipment to enhance the visual storytelling - Ability to work closely with me to showcase my vision through cinematography Equipment: - It is expected that the cinematographer has access to specialized lighting equipment to create the desired visual atmosphere for the film Locations: - I have specific locations in mind for filming, and it is important that the cinematographer is able to capture the essence of these locations in the film If you are a talented cinematographer who is passionate about storytelling through visuals, I would love to discuss my project further with you. Please provide samples of your previous work and your proposed budget for the project.
Mã dự án: 37497501

Về dự án

Hoạt động 1 tháng trước
Địa điểm: Pretoria, South Africa

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của SOUTH AFRICA
Johannesburg, South Africa
0,0
0
Thành viên từ thg 12 1, 2023

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.