Đang Thực Hiện

Astronomy experts needed asap

1 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

camelian77

Hi, i've won gold medal in Astronomy Olympiad. let me know how can I help you. BTW i'll edit my bid when I see the assignment.

$70 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0