Đã Đóng

GTS Enterprise video tutorial

Im looking for someone who can create a video tutorial for me teaching how to install and customize GTS Enterprise on a private server in DreamHost.

Thanks

Kĩ năng: Giáo dục & Gia sư, GPS

Xem nhiều hơn: tutorial n, video tutorial, private video, gts, gts enterprise, enterprise, education video, create a tutorial video, c# tutorial, c# enterprise, c tutorial, c enterprise, gps looking someone, education tutorial, gts server install, teaching video, create tutorial video, create video tutorial, video education, gps enterprise, looking education, install gts server, private tutoring, video install, customize video

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Buenos Aires, Argentina

ID dự án: #1643453

1 freelancer đang chào giá trung bình $120 cho công việc này

unlimitbyte

Please see PMB. Thanks

$120 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
3.8