Đã Trao

Educational Social Network

You told me you have a ready made site to customize to my requirement but you did not contact me after sending you my details.

lets chat on Skype or Gtalk.

Skype ID; sitebel2000

Gtalk ID; sitebel2000

Add me or send your ID.

Kỹ năng: eLearning, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: sitebel2000, lets skype, chat gtalk, network chat site, social educational network, chat network, ready social network, gtalk chat, social chat, video chat add, network social aspnet, best clon network social, ajax chat add webcam, chat social, myspace chat room send, educational chat

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Nigeria

Mã Dự Án: #1689597

1 freelancer đang chào giá trung bình $1500 cho công việc này

skills4me2

Hired by the Employer

$1500 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0