Đang Thực Hiện

Allegro expert -- 2

Được trao cho:

mkarthikn1988

cadence allegro, symbol creation, footprint creation, checking libraries, IPC 7351 standards, IEEE standards

$5 USD / giờ
(3 Đánh Giá)
2.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

$5 USD / giờ
(1 Nhận xét)
0.0