Đã Đóng

BE cse job

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹27777 cho công việc này

patrickbennettd

I'm a Geologist in oil & gas company Relevant Skills and Experience Working in offshore rig, doing some geological job

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0