Đã Đóng

LOW PASS MICROSTRIP FILTER DESIGN

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

abhishekagarwal1

Hi, I can make your project with topic microstrip filter design and analysis with calculation, design and and matlab simulation in 3000 word limit. Relevant Skills and Experience Digital signal processing, Matlab Pro Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(25 Nhận xét)
5.0