Đang Thực Hiện

DC motor Position Control

Need an expert to implement PID controller for position control of DC motor in Simulink. MOre details will be shared in the chat.

Kĩ năng: Kĩ thuật điện, Matlab and Mathematica, Điện tử, Kĩ thuật, Control System Design

Về khách hàng:
( 146 nhận xét ) Rawalpindi, Pakistan

ID dự án: #33765583