Đã Đóng

Obd socket Framework programming

2 freelancer chào giá trung bình €15/giờ cho công việc này

(11 Nhận xét)
6.5
freelancersandh1

welcome! i have read your job description i can do this project kindly message me i am ready to work on your project right now

€15 EUR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0