Đã Đóng

optimization of hybrid precoding design for wideband millimeter wave massive mimo systems using machine learning algorithms.

Related to millimeter wave massive MIMO hybrid precoding optimization

My work is related to the optimization of hybrid precoding design for wideband millimerer wave massive mimo systems using machine learning algorithms.

Kĩ năng: Kĩ thuật điện, Machine Learning, Matlab and Mathematica

Xem nhiều hơn: millimeter wave, hybrid gear design, design wideband couplers, export massive oracle database using cfm, pcb design pure sine wave inverter, wideband hybrid coupler design, design pure sine wave inverter microcontroller, millimeter wave automotive radar automatic braking collision avoidance, hybrid framework design, hybrid coupler 180 wideband, hybrid logo design, data entry search engine optimization web site design, work related design templates

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) sargodha, Pakistan

ID dự án: #16484078

2 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0