Đã Đóng

售后技术支持电子工程师

1. Assist customers to bring- up and debugging our equipment on the production line;

  负责协助客户进行架设,以及调试我们发给客户的设备。

2. Assist customers to analyze fixture problems and solve fixture failures;

  负责协助客户分析治具问题,处理治具故障。

3. On-site support needs full-time work.

  现场技术支持工作,需要全天驻厂(8:30am-18:00pm)

[login to view URL]: Taiwan Taoyuan

地点:台湾 桃园

1. Assist customers to bring- up and debugging our equipment on the production line;
Responsible for assisting customers in erecting and debugging the equipment we send to customers.
2. Assist customers to analyze fixture problems and solve fixture failures;
Responsible for assisting customers to analyze fixture problems and deal with fixture failures.
3. On-site support needs full-time work.
On-site technical support work needs to be in the factory all day (8:30am-18:00pm)
4.location: Taiwan Taoyuan
Location: Taoyuan, Taiwan

Kĩ năng: Kĩ thuật điện, Điện tử, PCB Layout, Kĩ thuật, Kiểm tra phần mềm, Local Job

Địa điểm: Taoyuan, Taiwan

Xem nhiều hơn: graphic designer needed for on going part time work other, part time work on line, part time work on the gold coast, work on site freelance, writer needed to create content on the italian language will work part time with a flexible schedule freelance remote job, java全栈工程师, 翻译词典哪个好, 翻译器哪个好, 後端工程師英文, 阿萨德下台, sketchup自动封面, on-site support, 全栈工程师要会什么, 全栈工程师面试, 前端工程师, 数据可视化工程师, 服务端开发 工程师, 在宅 通訳, 西门子中国总部, 西门子(中国)有限公司上海分公司

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) tongzhouqu, China

ID dự án: #30147509

1 freelancer đang chào giá trung bình $6 cho công việc này

(8 Nhận xét)
2.9