Đã Đóng

Reset fronius inverter -- 2

Inverter showing error code and has gone into standby. Looks like it hadn't been generating from the solar panels for a while. I can't get it to reset and do need someone to help please

Kĩ năng: Kĩ thuật điện, Điện tử, Kĩ thuật, Thiết kế vi mạch, Matlab and Mathematica

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Manchester, United Kingdom

ID dự án: #34776566

1 freelancer đang chào giá trung bình £20 cho công việc này

(16 Nhận xét)
4.1