Đã Đóng

technical installation engineer

We require a person to install 2 stainless mixing tanks of 6,000 litres and 3,500 litres capacity. They have a 96kw electric steam generator that is required to be fitted along with the steam pipes, transfer motor and flow meter.

An additional Power box will be required to be fitted for this equipment.

This is a Commerical listing/job.

Kĩ năng: Kĩ thuật điện, Điện tử, PCB Layout, Vi điều khiển, Kĩ thuật, Địa chất công trình, Kĩ thuật công nghiệp, Local Job, Kĩ thuật cấu trúc

Địa điểm: Dandenong, Australia

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Kensington, Australia

ID dự án: #29397052

1 freelancer đang chào giá trung bình $3333 cho công việc này

Ebrahim62

Hi,\r\nPlease contact for further discussion.

$3333 AUD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0