Đã Đóng

Install a 7KW Split System Air Conditioner in Wellard WA

Hi

looking for an electrician to install a 7kw Split system Air Conditioner in Wellard in WA

Kĩ năng: Electric Repair, Analog Electronics, Cài đặt dụng cụ, Sửa chữa thiết bị, CCTV Repair, Computer Repair, Digital Electronics, Kĩ thuật điện, Điện tử, Lao động phổ thông, Người chăm chỉ, Housework, Lắp đặt IKEA, Cài đặt, Local Job, Mobile Repair, Printer Repair

Địa điểm: Wellard, Australia

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Wellard, Australia

ID dự án: #32736315