Đã Đóng

Electronic Design

Refer to attach.

A simple electronic design using Protel (software) for simulation.

Details of calculation / data sheet should be provided for easy reference.

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: design -, c++ design, attach, simulation design, simple software design, electronic data, design calculation, software simulation, data calculation, simple calculation, simple simulation, electronic software, easy design, simulation using, design easy, simple electronic, sheet design, provided, design sheet, simple electronic design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #11706

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

komrade786

hahaha....pagal ee oyeayyyyyyy

$20 USD trong 0 ngày
(4 Nhận xét)
0.0