Đang Thực Hiện

AutoCAD assignment

I want my AutoCAD assignment to be done as soon as [url removed, login to view] check the attachment. Deadline max 2 days

Max budget 100$

Kỹ năng: AutoCAD, CAD/CAM, Kĩ thuật điện, Điện tử, Kĩ thuật cơ khí

Xem thêm: autocad 2, max cad, please check attachment, autocad cad cam, autocad 2011, autocad cam, autocad max, send autocad model max, electronics cad, autocad 3ds max floorplan, import autocad 3ds max, convert autocad files max, max autocad, autocad studio max, max budget

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) asd, India

Mã Dự Án: #1054586

Đã trao cho:

adikede

Please check PM for details. regards, adikede

$75 USD trong 2 ngày
(10 Đánh Giá)
4.3

4 freelancer đang chào giá trung bình $83 cho công việc này

zoAnim

Sir Ready to start.

$80 USD trong 2 ngày
(56 Đánh Giá)
5.9
saranga86

Please see the PM.

$90 USD trong 2 ngày
(9 Đánh Giá)
3.4
urlasantha

I can do it

$85 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0