Đã hoàn thành

AutoCAD assignment

Được trao cho:

adikede

Please check PM for details. regards, adikede

$75 USD trong 2 ngày
(10 Đánh Giá)
4.3

4 freelancer đang chào giá trung bình $83 cho công việc này

zoAnim

Sir Ready to start.

$80 USD trong 2 ngày
(56 Nhận xét)
5.9
saranga86

Please see the PM.

$90 USD trong 2 ngày
(9 Nhận xét)
3.4
urlasantha

I can do it

$85 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0