Đang Thực Hiện

Nintendo controllers to PC adapter

A custom built adapter to connect Nintendo controllers to PC. There should be a slot to accept any controller rather than connecting an actual controller to the PC.

Working drivers for Windows 7 both 32 bit and 64 bit are a must

Kỹ năng: Kĩ thuật điện, Điện tử

Xem thêm: electrical electronics engineering, nintendo, custom controller, custom pc, controllers, adapter, phpinfo curl windows working, working sidebar windows ipod, microphone drivers windows, windows service connect quickbooks, connecting trixbox database windows, electronics working, ldap working php windows, ec2 windows ami connect

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) ML, United States

Mã Dự Án: #1687486

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

notinasia

The minimum allowed characters here is 10

$50 USD trong 14 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0