Đã hoàn thành

AM335x Power & I/O Board (Private Project for LittleStrong)

Được trao cho:

littlestrong

I will do that for you.

$1500 USD trong 15 ngày
(1 Nhận xét)
4.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $1333 cho công việc này

MikroStar

hi, i am interested in your [url removed, login to view] send me the related [url removed, login to view]

$1500 USD trong 50 ngày
(45 Nhận xét)
6.4
faizankhalid

I will do this project.

$1000 USD trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
0.0