Đã Đóng

Extended Range RFID

I need a RFID device able to read the details from Chip Cards from a distance of 30 cm to 1m.

[url removed, login to view] RFID

work with these standards: ISO 14443-A and ISO 14443-B.

Kỹ năng: Mật mã, Điện tử, Vi điều khiển, Khai thác mỏ, Kĩ thuật cấu trúc

Xem thêm: RFID, extended, chip, range iso 14443 read, 14443, range rfid, iso 14443, rfid iso 14443, rfid device, chip cards, rfid read, need microcontroller, 263, range, microcontroller rfid, read iso

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1014677

5 freelancer đang chào giá trung bình $480 cho công việc này

reallifetech

See details in MB.

$599 USD trong 20 ngày
(13 Đánh Giá)
4.3
IonIdeainc

Please see PM

$500 USD trong 15 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0
bussettip

hello I can build the system you need Greetings Pablo

$550 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dharminec

you will get your work within day..

$300 USD trong 25 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sureshk466

please see pmb

$450 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0