Đã Đóng

Extended Range RFID

5 freelancer đang chào giá trung bình $480 cho công việc này

reallifetech

See details in MB.

$599 USD trong 20 ngày
(13 Nhận xét)
4.3
IonIdeainc

Please see PM

$500 USD trong 15 ngày
(1 Nhận xét)
2.0
bussettip

hello I can build the system you need Greetings Pablo

$550 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dharminec

you will get your work within day..

$300 USD trong 25 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sureshk466

please see pmb

$450 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0