Đã hoàn thành

OZ8940 Programing

Được trao cho:

tus707

Hi manuelalcorta, Please see your PM Box. Thanks & regards, Tushar

$275 USD trong 25 ngày
(12 Đánh Giá)
5.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $388 cho công việc này

vank

Dear sir, i am very much interested for this project. so,please send me detail

$500 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0