Đang Thực Hiện

Design PC Board layout for RTD circuit

Design PC Board Layout for RTD circuit for existing Coffee Machine Controller project. Design layout & submit in a PDF file.

Kĩ năng: Điện tử, PCB Layout

Xem nhiều hơn: rtd circuit design, project rtd circuit, pcb circuit board design, layout rtd, pc board design, pcb layout, pcb layout design, pcb circuit, pcb board, machine design, layout pcb, layout for, Electronics Design, design pcb, design circuit, circuit pcb, board layout , design controller, project design layout, machine design machine project, project pcb, pcb layout circuit design, pcb board controller, circuit pcb design, electronics pcb design

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Dee Why, Australia

ID dự án: #1607300

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

carelle

As agreed.

$40 AUD trong 2 ngày
(47 Nhận xét)
6.6