Đã Đóng

Fingerprint Time Attendance & Access Control device

Hi? Am Joseph and i would like to know the price of Fingerprint Time Attendance & Access Control device and a router/switch and other required things like software etc.

Please send me other details because i need several sets to install in a school. Cheaper devices from china are also fine for me.

Thanks.

Kỹ năng: Kĩ thuật điện, Điện tử, Leads, Tiếp thị, Bán hàng

Xem thêm: fingerprint access control, fingerprint attendance, fingerprint time attendance, amp control, Time Attendance, time and attendance, router switch, me device, joseph, fingerprint, china school, attendance software , amp access, sales access, china sales, access control time attendance, time attendance access control, access fingerprint attendance, time attendance device, attendance access, need sales china, time time attendance, access fingerprint time attendance, time attendance fingerprint, china electronics

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) NAIROBI, Kenya

Mã Dự Án: #1603243

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

EmbedSol

hi please see PM

$100 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0