Đã Đóng

m-bus master

i need i2c to M-Bus Master converter PCB Board Prototype with Circuit .

M-Bus master for up to 32 MBus Slaves and cable lenght op to 100 meters

Deliverable:

- Circuit Design that you have already tested

- 2 nos. working prototype.. as small as possible

thanks...

Kỹ năng: Điện tử

Xem thêm: bus master design, bus master circuit, mbus master circuit, mbus master design, mbus master, i2c mbus, bus pcb board, mbus master circuit design, mbus master pcb, to bus, pcb circuit board design, master electronics, board prototype, bus master, prototype pcb, pcb circuit, m, i2c, electronics prototype, master mbus board, circuit mbus, 100 i2c, circuit pcb design, electronics pcb design, pcb design prototype

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) nørre nebel, Denmark

Mã Dự Án: #1045639

3 freelancer đang chào giá trung bình €157 cho công việc này

onuron

we will deliver prototype. circuit design.

€200 EUR trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
2.4
abtomatindia

Plz check ur PM

€150 EUR trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sivanath2001

i can do this trust me

€120 EUR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0