Đã Đóng

Electrical Engineer needed for my Arduino projects.

Arduino 8bit I2S library adaption and more details will be shared via chat

Kĩ năng: Điện tử, Vi điều khiển, Kĩ thuật điện, PCB Layout, Arduino

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) AGBADO, Nigeria

ID dự án: #32723328