Đã Đóng

Electronics Design Expert

More details will be shared in chat.

Kĩ năng: Điện tử, Kĩ thuật điện, Kĩ thuật, Thiết kế vi mạch, Digital Signal Processing

Về khách hàng:
( 148 nhận xét ) Rawalpindi, Pakistan

ID dự án: #33705399