Đã Đóng

electronics technician-1

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sunildhakar

if want me to work on it I will need some more information about the PCBs. I'm an electronic engineer worked in card level maintenance of ev controller.

$30 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0