Đã Đóng

Viết chương trình giao tiếp giữa vi điều khiển PIC và HMI WEINVIEW TK6070IP

2 freelancer đang chào giá trung bình ₫1805555 cho công việc này

₫1388888 VND trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
3.4
₫2222222 VND trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0