Đã Hủy

Help Shipping electronics board to Thailand

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

danish2051

Aoa Dear electronic item is banned for shipment. The only way is order in china and. Then ship directly.

$35 USD trong 1 ngày
(16 Nhận xét)
4.0