Đang Thực Hiện

Low latency, long range mouse click

Được trao cho:

GreenlightAV

Please see my message to you.

£1200 GBP trong 21 ngày
(1 Nhận xét)
2.6

6 freelancer đang chào giá trung bình £1000 cho công việc này

usamacpp

Please check PMB

£1000 GBP trong 25 ngày
(1 Nhận xét)
3.7
RightAndAbove

please see pm

£1500 GBP trong 28 ngày
(1 Nhận xét)
2.2
buetsss

Please chk Post Message Board.

£750 GBP trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
2.2
psyke

Hello, i have many years of experience designing low-cost USB devices. I can help you ! Please see PMB !

£750 GBP trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
gaitan

Please check Your pm, thanks.

£800 GBP trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
2.1