Đang Thực Hiện

Low latency, long range mouse click

To convert a "signal received" indicator light on a walkie talkie to a cursor click on a PC.

Kỹ năng: Điện tử

Xem thêm: low latency mouse, low latency, cursor, signal indicator, indicator convert, received signal, walkie, latency, range indicator, range, mouse cursor, click mouse, walkie talkie, range convert, convert indicator, convert range, mouse click, mouse click program, mouse click command line, mouse click batch, disable mouse click, perform mouse click, command line mouse click, opengl mouse click drag

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1056650

Đã trao cho:

GreenlightAV

Please see my message to you.

£1200 GBP trong 21 ngày
(1 Đánh Giá)
2.6

6 freelancer đang chào giá trung bình £1000 cho công việc này

usamacpp

Please check PMB

£1000 GBP trong 25 ngày
(1 Đánh Giá)
3.7
RightAndAbove

please see pm

£1500 GBP trong 28 ngày
(1 Đánh Giá)
2.2
buetsss

Please chk Post Message Board.

£750 GBP trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
2.2
psyke

Hello, i have many years of experience designing low-cost USB devices. I can help you ! Please see PMB !

£750 GBP trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
gaitan

Please check Your pm, thanks.

£800 GBP trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
2.1