Đã Đóng

Satellite frequency decoding protocol from raw wave IQ

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

wjavaid046

Electronics design Expert Here I carefully read your project requirements and I understand that you want to decode satellite frequency from wave IQ to satellite protocol information based project, yes I will design it Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(27 Nhận xét)
4.8