Technical service

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Chúng tôi cần tìm kỹ sư cơ điện làm việc partime theo từng dự án, khu vực làm việc Bắc Ninh và Hải Phòng. Kỹ sư có kinh nghiệm lắp đặt và set up máy, sử dụng thành thạo vi tính, có kiến thức về lập trình PLC.

Điện tử Cơ điện tử PLC Microsoft Outlook English (US) Translator

ID dự án: #31943610

Về dự án

Dự án từ xa 1 năm trước đang mở