Đã Đóng

Technical service

Chúng tôi cần tìm kỹ sư cơ điện làm việc partime theo từng dự án, khu vực làm việc Bắc Ninh và Hải Phòng. Kỹ sư có kinh nghiệm lắp đặt và set up máy, sử dụng thành thạo vi tính, có kiến thức về lập trình PLC.

Kĩ năng: Điện tử, Cơ điện tử, PLC, Microsoft Outlook, English (US) Translator

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #31943610