Đã Đóng

Tuya WBR3 Wi-Fi Bluetooth

I need experienced tuya ioT developer. I need mobile app for AC/HEAT pump this existing AC/HEAT üump is using Tuya WBR3 Wi-Fi Bluetooth chip.

Kĩ năng: Điện tử, Mobile App Development, Bluetooth ít năng lượng (BLE) , Vi điều khiển, Internet of Things (IoT)

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) Räni, Estonia

ID dự án: #34303342