Assist me with email delivery

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 33

Mô Tả Dự Án

i do telesales and prospects offer their email address over the phone to me. i use vtiger crm to database and individually send out templated emails from my smtp server hosted by fatcow.com. emails always go to spam folder. i need this resolved.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online