Bulk Email Sending

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 44

Mô Tả Dự Án

I need some person who can send email for me. You have to work as per commission.

i will provide u list and email content. u will get paid if some one clicks the link through ur email. i can track all clicks & ip address too. so only professional person can work with me. need high inbox capability and you can earn all the year

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online