Đã hoàn thành

URGENT MX Record Issue CPANEL / WHM

Dự án này đã kết thúc thành công bởi karunakartiwari với giá £23 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Please start your proposal with MX RECORD

We have updated our MX records in Cpanel but they are not showing correctly on a MX record lookup. Instead it is showing a A record with the server name [url removed, login to view]

We need to correct this and ensure MX records are listed correctly on the MX checker.

Currently the nameserver is pointed and the website loads correctly from the same Cpanel as where we changed the MX records.

This is URGENT and needs checking now...

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online