Đã đóng

Email Marketing Server Setup

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹23468 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

We are looking for email server set-up to send 1, 00,000 emails on daily basis with auto IP rotation. (our agenda is to send emails without any roadblocks to non-op in customers)

Company should also take care of all the email server technical issues & should rectify within the given time.

Please contact only if you have prior experience in this field

Cheers,

Carla

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online