Đã hoàn thành

Stop my emails hitting clients' junk/spam folder

Dự án này đã kết thúc thành công bởi jrahman10 với giá $112 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Sometimes my emails directly hit clients' junk/spam folder, which is hurting my business. I am looking for a way to get this resolved, to ensure my quotes/invoices can be sent directly into clients' inbox. thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online