Đã Đóng

Bulk E-mailing

We want someone to do bulk-emailing for us.

We have 5lac data.

Budget- 5K INR

Kĩ năng: Tiếp thị qua Email, Tiếp thị đại trà, Xử lý email, Leads

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) THANE, India

ID dự án: #32393067