Đã đóng

To design a RESPONSIVE mailchimp email template

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $147 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I am looking for a designer to create a fully responsive mailchimp template. Please show your past works.

Key deliverables:

1. Appealing and reusable design (I need to be able to edit and use the template again and again)

2. Responsive design and testing on different platforms when the template is complete

3. Editable regions (to use with different content)

4. Email design as tabular coded html

5. I also need support on how to integrate the template, when complete, with Mailchimp

6. Unlimited revisions until sign-off

I will provide you with:

Background to my business, industry, what I am aiming to achieve from this campaign

Photos, logos etc to appear on the email

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online