Email marketing

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Gửi email cho khách hàng giới thiệu về sản phẩm - dịch vụ công ty cung cấp

Tiếp thị qua Email

ID dự án: #16084021

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$117 cho công việc này

masharif46

I will setup email marketing campaign for you!

$30 USD trong 5 ngày
(3 Nhận xét)
1.6
wajahatvohra6

Hi there, I can help you with this task. I am working in this field for 2 years. Looking forward to your reply to discuss further. Relevant Skills and Experience Search Engine Optimization , Data Entry , Microsoft Off Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
karthikbhargav18

A proposal has not yet been provided

$166 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0