klaviyo Email Marketing Campaign

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

I want a person who is expert in Klaviyo email marketing

The person should have the experience in the field

i'm preferring a freelancer not a company

Please tell me about the budget and the total spent

Tiếp thị qua Email Tiếp thị đại trà Tiếp thị qua Internet Tiếp thị Xử lý email

ID dự án: #36708951

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình ₹645/giờ cho công việc này

aqsaishrat

Hello, my name is Aqsa and I'm an all-rounder with extensive knowledge in email marketing. I have the experience needed to help you increase your brand presence and endorses through digital channels. I understand that Thêm

₹575 INR / giờ
(12 Nhận xét)
5.2
Axmp

Hi Sir have a good day, This is Ramesh I have 5+ years of experience in email marketing i can work with different tools like Zoho campaigns, Sendinblue, send grid, campaigner tools i have good knolodge How to build the Thêm

₹575 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
MayankSinha95

Hello, I understand inside-out about Klaviyo and have 4+ years of experience in setting up automations, designing email templates, creating email campaigns, creating opt-in forms and integrating it with websites, build Thêm

₹1000 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0