Đã hoàn thành

mailing list creation

Dự án này đã kết thúc thành công bởi atiffani451 với giá $250 AUD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. We are a creative film and animation company and we are trying to form new relationships with marketing managers in a variety of industries. To achieve this, we want to speak directly with the marketing managers of each brand we target. The project we are hiring you for is to create the mailing list that details the full contact information for the marketing manager in each of the companies we list.. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $250 - $350 AUD. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online